Introduksjon til arbeidsprinsippet for Plastic Recycling Pelleting Machine

2021-06-16

Plast resirkuleringspelleteringsmaskin: Etter at plasten kommer inn i skruen fra beholderen, transporteres den fremover av friksjonen mellom innerveggen på fatet og overflaten på skruen under påvirkning av den roterende skruen. Med kontinuerlig transport av materialer begynner materialene å bli komprimert. Når materialet kommer inn i kompresjonsseksjonen, på grunn av den gradvis grunnere skruesporedybden og motstanden til maskinhodet, danner plasten gradvis et høyt trykk og komprimeres ytterligere. På samme tid, under påvirkning av intern friksjon og skjærvarme generert av den eksterne oppvarmingen av fatet og den intense omrøring, blanding og klipping av friksjonen av skruen og den indre overflaten av fatet, fortsetter temperaturen på plasten å stige og den kommer i kontakt med fatet. På et bestemt tidspunkt når temperaturen på plasten smeltepunktet og begynner å smelte. Når materialet transporteres og varmes opp, øker mengden smeltet materiale gradvis, mens det usmeltede materialet avtar tilsvarende. Omtrent på slutten av kompresjonsseksjonen transformeres alle materialer til en viskøs væsketilstand, men temperaturen ved hvert punkt er ennå ikke ensartet, og homogeniseringseffekten etter homogeniseringsseksjonen er relativt jevn, og skruen vil kvantitativt, trykke og temperatur det smeltede materialet. Klem inn i nesen på maskinen. Matrisen i maskinhodet er en formende del, gjennom hvilken materialet oppnår geometrien og størrelsen i flere seksjoner. Etter avkjøling og forming og andre prosesser kan det dannede produktet oppnås.